ChraLamp, Bóng đèn tia cực tím (Deuterium Lamp, D2) cho máy HPLC, Mã sản phẩm# DCL-2720

Bóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC, Mã sản phẩm# DCL-2720

Mô tả

ChraLamp Mã sản phẩm# DCL-2720
Lamp Type Bóng đèn tia cực tím (Deuterium Lamp, D2) cho máy HPLC
Status J – prealigned
Life Time
Tag
Thiết bị HPLC sử dụng Perkin Elmer
Model HPLC sử dụng Lambda EZ201
OEM Part Number C0550505 or C6957529
msscientific Mã sản phẩm# SD 3651-04 J
Heraeus Mã sản phẩm# 80056072
Sciencix Mã sản phẩm#
Other Model PerkinElmer- Lambda EZ150, Lambda EZ201, Lambda EZ211
Other OEM Part (OEM numbers*: C0550505, C6957529)

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.