Merlin Style 101R100R12BC Procon Pump

Máy bơm Merlin style của PROCON được bảo vệ bởi một lưới lọc ở đầu vào. Nó bẫy các hạt có thể ảnh hưởng đến hoạt động của máy bơm. Khi sử dụng bơm thường xuyên thì cần thay màng lọc này định kỳ sau 04 tháng (thường xuyên hơn với nước cứng hoặc đục).

SKU: Merlin style Category:
 • 101R100R12BC
 • Rotary Vane Pump, Inlet/Outlet NPTF 3/8 In
 • 100 GPH
 • Merlin Style
 • Fluorocarbon Seals
 • Brass Construction With Filter Strainer
 • External Relief Not Required
 • By-Pass
 • 100 Mesh Filter
 • Long Clamp with Double Flat Drive
 • 101R100R12BC
 • Rotary Vane Pump, Inlet/Outlet NPTF 3/8 In
 • 100 GPH
 • Merlin Style
 • Fluorocarbon Seals
 • Brass Construction With Filter Strainer
 • External Relief Not Required
 • By-Pass
 • 100 Mesh Filter
 • Long Clamp with Double Flat Drive

Leave a Reply